NPRZ

Namens woningcorporatie Havensteder voert RO-OK het programmamanagement voor de bouwopgave binnen het Nationaal Programma Rotterdam Zuid. In het NPRZ hebben het Rijk, de gemeente en de woningcorporaties zich tot doel gesteld hebben om, mede middels de fysieke opgave, Rotterdam Zuid weer een gezonde toekomst te geven. Voor Havensteder betekent dit het bouwen en renoveren van ca 1500 woningen.

  • OPDRACHTGEVER: Havensteder
  • DOEL: Gezonde toekomst Rotterdam Zuid
  • OPLEVERDATUM: Februari 2010
  • LOCATIE: Rotterdam
  • WEBSITEhttps://nprz.nl