WAT DOEN WE

We ontwikkelen vastgoed, of adviseren over vastgoedontwikkeling. We putten daarbij uit een lange ervaring met binnenstedelijke project- en gebiedsontwikkeling, zowel commercieel als maatschappelijk. Onze thuisbasis is Rotterdam. Ons doel (of onze missie) is het om méér te realiseren dan een constructie van beton en staal waarin gewoond of gewerkt kan worden. We proberen het project dusdanig vorm te geven dat naast dit primaire doel het project ook op andere vlakken betekenisvol kan zijn voor de omgeving. Bij de transformatie van de Baumannkerk, bijvoorbeeld, gaat het niet alleen over het realiseren van een aantal woningen, maar ook over het behoud van cultuurhistorisch erfgoed, over het maken van een ‘centrale plek’ in Overschie, over het aanhelen van een gebied tot een compleet stukje stad en natuurlijk ook over het realiseren van een structureel duurzaam gebouw.

Voor RO-OK is de missie belangrijk. Het realiseren van een project betekent dat er forse investeringen gaan plaatsvinden in het gebied. Dit gegeven brengt altijd kansen mee voor de omgeving. We zien het als onze taak om niet alleen oog te hebben voor deze kansen, maar ze ook zoveel mogelijk te faciliteren in het project. Uiteraard binnen de commerciële kaders zoals ze er zijn.

RO-OK ontwikkelt vooral binnenstedelijke, multifunctionele projecten, vaak met woningbouw. We doen dat zowel voor eigen rekening en risico, in samenwerking met of in opdracht van aannemers, grond- en gebouweigenaren, beleggers of collegaontwikkelaars. RO-OK is een Rotterdams bureau. We kennen de stad en onze partners in de stad goed en kunnen efficiënt en voortvarend in Rotterdam uit de voeten.

PROJECT MANAGEMENT

ONTWIKKELING

CONCEPTEN

ADVIES

PROCES MANAGEMENT

GEBIEDSONTWIKKELING

WIE ZIJN WIJ

RO-OK (Rotterdams Ontwikkel Kollektief) is een Rotterdams bureau voor binnenstedelijke projectontwikkeling.

We initiëren projecten in eigen beheer, daarnaast adviseren en ondersteunen we bouwers, corporaties, vastgoedontwikkelaars en beleggers bij nieuwbouw, herbestemming en renovatie. We hebben zowel ervaring met corporate organisaties die complexe besluitvormingstrajecten kennen, als met bedrijven die lean & mean georganiseerd zijn. We hebben gewerkt vanuit zowel commerciele als maatschappelijke doelstellingen.

Vanuit de verschillende karakters van de partners in RO-OK komen we tot afgewogen en gebalanceerde projecten en concepten, met oog voor de kansen, de consistentie en de realiseerbaarheid van het project.

bart-verhagen-en-gijs-van-der-kleij-zww-270618-lenny-oosterwijk-c-k4b8902

“We houden van Rotterdam, onze wortels, onze grond.”

PROJECTEN

Van kleinschalige pareltjes tot landmarks in grote en kleine (binnen)steden. Gebouwen en projecten met impact en een uitstraling die verder reikt dan het gebouw zelf. Die waarde toevoegen aan de omgeving en zorgen voor nieuwe energie en aantrekkingskracht. Inspirerende plekken waar gebruikers letterlijk en figuurlijk ruimte krijgen om invulling te geven aan hun individuele wensen; optimaal presteren, wonen, winkelen of verblijven. Dat vereist denken van ‘groot tot in de details’. Gedrevenheid en zoeken naar de ultieme oplossing voor die ene specifieke plek. Het resultaat is een prachtig trackrecord. Daar zijn we trots op.

CONTACT